phát triển nước sạch

Mục tiêu nước toàn cầu: An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động

Mục tiêu nước toàn cầu: An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động Mục tiêu nước toàn cầu: An ninh nguồn nước trong kỷ nguyên biến động

Liên Hợp Quốc đã đưa ra mục tiêu nước toàn cầu năm 2015 là “Đảm bảo an ninh nguồn nước cho phát triển bền vững”. Đây cũng là năm mà vấn đề an ninh nguồn nước được đề cập tại nhiều diễn đàn, hội nghị khoa học trên thế giới. Theo Phó Thủ tướng Hoàng Trung ...