năng lượng sạch được phát triển

Phát triển điện năng lượng sạch ở Cà Mau

Phát triển điện năng lượng sạch ở Cà Mau Phát triển điện năng lượng sạch ở Cà Mau

Chiều 29-5, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, lãnh đạo Bộ Công thương vừa phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Cà Mau giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030”… Ven biển Cà Mau có tiềm năng rất lớn để phát triển nguồn năng lượng sạch. Theo quy hoạch được phê ...