hà nội tiết kiệm nước

Hà Nội vận động tiết kiệm nước

Hà Nội vận động tiết kiệm nước Hà Nội vận động tiết kiệm nước

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch hưởng ứng ngày Môi trường thế giới (5-6). Theo đó, sẽ tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân sống thân thiện với môi trường, giảm áp lực ngày càng gia tăng đối với hệ sinh thái tự nhiên; vận động cộng đồng thay đổi thói ...