đến tận nhà phục vụ điện

Phía Nam sẽ được phục vụ điện tận nhà

Phía Nam sẽ được phục vụ điện tận nhà Phía Nam sẽ được phục vụ điện tận nhà

Từ nay khách hàng không phải đến các chi nhánh điện đăng ký mua điện, xin gắn điện kế hay khiếu nại đồng hồ chạy nhanh, tiền điện tăng mà chỉ cần gọi tổng đài 19001006. Ông Nguyễn Phước Đức, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, cho biết kể từ nay, ...