Chưa được phân loại

Đưa nước sạch về nông thôn bằng mọi cách

Đưa nước sạch về nông thôn bằng mọi cách Đưa nước sạch về nông thôn bằng mọi cách

Đã nhiều năm qua tỉnh Ninh Bình luôn chú trọng quan tâm đến việc đưa nước sạch về vùng nông thôn. Các phong trào: xây bể chứa nước mưa, đào giếng khơi, khoan giếng UNICEP... phát triển mạnh trong các hộ gia đình nông thôn. Song, nước mưa, nước giếng khơi cũng chưa phải là ...